ข่าวประชาสัมพันธ์ February 26, 2020

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ซีพี-ทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2020

บทความ เรื่อง โรคนอนไม่หลับ…ภัยร้ายใกล้ตัว

บทความ เรื่อง โรคนอนไม่หลับ…ภัยร้ายใกล้ตัว

บทความ เรื่อง โรคนอนไม่หลับ…ภัยร้ายใกล้ตัว

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

รองปธ.คณะกก.ที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำ”

งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53

งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วิ่งการกุศล สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัด

วิ่งการกุศล สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัด

กิจกรรม “Channel 3 Charity Infinity Run วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุดกระจายความสุขทั่วไทย” สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัด

รองผวจ. ขอนแก่น เปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด

รองผวจ. ขอนแก่น เปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด

รองผวจ. ขอนแก่น เปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาดอำเภอพล ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.สุโขทัย

งานกาชาด จ.สุโขทัย

เหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมประจำร้านมัจฉากาชาด ใน“งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จ.สุโขทัย ประจำปี 2563”

Go Top