สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 53

C-200226008024
Share