Posts Tagged “เเอลกอฮอล์”

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน น้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน น้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน น้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ จาก บจก. มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย

ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ใน อ.กันทรลักษณ์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ จาก โกลบอลกรีนเคมิคอล บมจ. ในโครงการ Green Health Project เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรจุในชุดถุงธารน้ำใจ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้กับผู้บริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้กับผู้บริจาคโลหิต

Go Top