นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ จาก โกลบอลกรีนเคมิคอล บมจ. ในโครงการ Green Health Project เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรจุในชุดถุงธารน้ำใจ
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

(7.2)C-210209762001