ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ใน อ.กันทรลักษณ์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย