Posts Tagged “นายเตช บุนนาค”

คุณเตช บุนนาค มิตรภาพอันยาวนาน

คุณเตช บุนนาค มิตรภาพอันยาวนาน

บทความเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช (131): คุณเตช บุนนาค มิตรภาพอันยาวนาน

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านสายตา “เตช บุนนาค”

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านสายตา “เตช บุนนาค”

ย้อนอดีต มองอนาคต 45 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ผ่านสายตา “เตช บุนนาค”

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กประถม

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กประถม

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กประถม จาก บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะมนตรีส่งเสริมความสมานฉันท์ในประเทศและระหว่างประเทศ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเซีย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเซีย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเซีย จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE

นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE

นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า จาก บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields จากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face shields จาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากกลุ่ม บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาด 76 จังหวัด แจกจ่ายประชาชนทั่วประเทศ

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

Go Top