นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก คุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก คุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

(1.2)C-211227001020
Share