Posts Tagged “นายกกิ่งกาชาด”

ครัวพระราชทาน  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกกิ่งกาชาด อ.ด่านขุนทด ร่วมเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทดจ.นครราชสีมา

กิ่งกากาชาด  ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

กิ่งกากาชาด ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งเหล่ากาชาด อ.ปากช่อง ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ วัสดุซ่อมแซมให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนจากวาตภัย

กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข

กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุข มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ อุดรธานี

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิตในพื้นที่ อ.ตาคลี

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ ด.ช.รพีพัฒน์ฯ ผู้พิการขาผิดรูปตั้งแต่กำเนิด

นายกกิ่งกาชาด อ.บางประกง ให้ความช่วยเหลือ

นายกกิ่งกาชาด อ.บางประกง ให้ความช่วยเหลือ

นายกกิ่งกาชาด อ.บางประกง ร่วมมอบความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของ น.ส.ปลายฝน ที่วาดภาพนายกก่อนจบชีวิต

Go Top