Posts Tagged “นายกกิ่งกาชาด”

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง  มอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด  ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

นายกกิ่งกาชาด ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย ร่วมพิธีตักบาตรผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน เปิดงานกระบองเพชร

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน เปิดงานกระบองเพชร

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน เปิดงานกระบองเพชรและไม้อาบน้ำหัวหินครั้งที่ 1

นายกกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ รับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ รับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และขาดแคลน ประจำปี พ.ศ.2562

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สอด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สอด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สอด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจน

นายกกิ่งกาชาด  จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกกิ่งกาชาด  จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้างโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” และ “งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง”

Go Top