Posts Tagged “นายกกิ่งกาชาด”

นายกกิ่งกาชาด  จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกกิ่งกาชาด  จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง

งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้างโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” และ “งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง”

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกกิ่งกาชาด ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ

นายกกิ่งกาชาด ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปาย

Go Top