นายกกิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุในพื้นที่
นายกกิ่งกาชาด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ

Share