นายกกิ่งกาชาด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ และเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ
นายกกิ่งกาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

Share