นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อม นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพงเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพงเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต

Share