นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส เพื่อชี้แจงการขยายระยะเวลามาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส เพื่อชี้แจงการขยายระยะเวลามาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

Share