Posts Tagged “รพ.จุฬาฯ”

โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19

โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ และบัตรอาหารร้านในเครือโออิชิ จากโครงการ “โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19” เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ได้รถ ได้บุญ

ได้รถ ได้บุญ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “ได้รถ ได้บุญ”สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก face shieldสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก face shield สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

โควิด-19

โควิด-19

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบแอลกอฮอล์เจลจาก บริษัท ซีพีออลล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบเงิน ให้ รพ.จุฬษฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงิน ให้ รพ.จุฬษฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบเงินจาก บริษัท นิชิริน สนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

โควิด-19

โควิด-19

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากากใสกันละอองฝอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงิน จากแคมเปญ “Shine for Tomorrow” ระดมทุน ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากใสกันละอองฝอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากใสกันละอองฝอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากากใสกันละอองฝอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ครอบครัว “พรประภา” และบริษัท สยามกลการ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

Go Top