Posts Tagged “รพ.จุฬาฯ”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก คุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง Mum wins long fight for justice

บทความเรื่อง Mum wins long fight for justice

บทความเรื่อง Mum wins long fight for justice

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกบ่อน้ำพุร้อน โดยปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ รพ.จุฬาฯ

กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรม พล.ต.หญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และเสด็จฯ ในพิธีสวด ณ วัดธาตุทองฯ โดยเจ้าภาพของดพวงหรีด เพื่อนำเงินร่วมสมทบกองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19 ร่วมพัฒนาเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ฝีมือคนไทย

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยา โรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยา โรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยา โรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยาโรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยาโรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยาโรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย ให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์

รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19

Go Top