สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรม พล.ต.หญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และเสด็จฯ ในพิธีสวด ณ วัดธาตุทองฯ โดยเจ้าภาพของดพวงหรีด เพื่อนำเงินร่วมสมทบกองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Share