Posts Tagged “บ้านกาชาด”

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบบ้านกาชาดให้แก่ชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบบ้านกาชาดให้แก่ชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบบ้านกาชาดให้แก่ชาวบ้าน ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

“บ้านกาชาด สร้างสุข”

“บ้านกาชาด สร้างสุข”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ณ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด จ.อ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

มอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้

มอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง ร่วมส่งมอบบ้านกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย แต่ประพฤติดีมีคุณธรรม ที่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีมอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ ในโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้มีฐานะยากจนบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาดและทะเบียนบ้านเทิดพระเกียรติ ให้แก่ผู้ยากไร้

Go Top