เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล
เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

Share