นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด จ.อ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

Share