นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ณ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
“บ้านกาชาด สร้างสุข”

Share