Posts Tagged “จุฬาฯ”

สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มดุสิตธานี นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรกำนัลล่วงหน้า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

หมอจุฬาฯ ขอความเห็นใจคนไข้ป่วยโควิด

หมอจุฬาฯ ขอความเห็นใจคนไข้ป่วยโควิด

หมอจุฬาฯ ขอความเห็นใจคนไข้ป่วยโควิด

จุฬาฯ พัฒนาและเตรียมความพร้อมส่งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี

จุฬาฯ พัฒนาและเตรียมความพร้อมส่งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี

สวทช. ร่วมกับจุฬาฯ พัฒนาและเตรียมความพร้อมส่งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี นำร่องทดสอบประสิทธิภาพการทำงานที่ รพ.จุฬาฯ

จุฬาฯ พัฒนานเซนเซอร์คุมอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิต

จุฬาฯ พัฒนานเซนเซอร์คุมอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิต

จุฬาฯ จับมือเอกชนพัฒนานวัตกรรมเซนเซอร์คุมอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิต

บทความเรื่อง จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5”

บทความเรื่อง จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5”

บทความเรื่อง จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5” นำร่องติดตั้ง 30 จุดทั่ว กทม.

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรแพทย์ 2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรแพทย์ 2

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “เปิดหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา เรียน 6 ปี ในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อสร้างแพทย์รุ่นใหม่”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

ปลัดกระทรวงสาธาณสุข กล่าวถึงการพัฒนาห้องแล็บตรวจหาเชื้อไวรัสอู่ฮั่นเพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

พบแพทย์จุฬาฯ ตอน มะเร็งกล่องเสียง

พบแพทย์จุฬาฯ ตอน มะเร็งกล่องเสียง

พบแพทย์จุฬาฯ ตอน มะเร็งกล่องเสียง

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในปี 2563

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในปี 2563

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในปี 2563

รู้ลึก กับ จุฬาฯ เรื่อง “รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน”

รู้ลึก กับ จุฬาฯ เรื่อง “รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน”

รู้ลึก กับ จุฬาฯ เรื่อง “รู้ทันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน”

Go Top