Posts Tagged “จุฬาฯ”

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก คุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกบ่อน้ำพุร้อน โดยปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ รพ.จุฬาฯ

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19

NIS-รพ.จุฬาฯ รองรับภาวะฉุกเฉินโรคปอดและโควิด-19 ร่วมพัฒนาเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ฝีมือคนไทย

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยาโรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยาโรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รักษา “อัลไซเมอร์” โดยไม่ใช้ยาโรบอตเธอราปี-คอร์สใส่ใจผู้ดูแล

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย ให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์

รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจากคุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร บจก. กมลสุโกศล อีเล็คทริค เพื่อมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19 จาก คุณวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะ

Go Top