นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

C-191206005048
C-191206008005
C-191206009100
C-191206014017
C-191206020027
C-191206021003
C-191206040002