ข่าวประชาสัมพันธ์ October 15, 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า

เหล่ากาชาด จ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้ชาวมอแกน

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว ในงานประเพณีเนื่องในวันสารทไทย

กิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

กิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ออกงานช่วยกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

วันลดภัยพิบัติสากล

วันลดภัยพิบัติสากล

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี เปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล *

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

Go Top