คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีผวจ.ตราด ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีผวจ.ตราดคนใหม่