Posts Tagged “สมุทรสาคร”

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเข้าตรวจสอบเหตุอาคาร ทรุดเอียง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเข้าตรวจสอบเหตุอาคาร ทรุดเอียง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเข้าตรวจสอบเหตุอาคารหอพัก 3 ชั้น ใน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร ทรุดเอียง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร  ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอม

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอม

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน Mahachai Coconut Festival 2020 ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว สินค้า GI ของ จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเคารพสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเคารพสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเคารพสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการปฏิบัติการ quick win 90 วันสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บวร” สู่ชุมชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบอาหารจากครัวพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบอาหารจากครัวพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบอาหารจากครัวพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

โรงครัวพระราชทาน

โรงครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น พร้อมให้กำลังใจประชาชน

มอบถุงยังชีพและหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิด-19

มอบถุงยังชีพและหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิด-19

นพ.พิชิต ศิริวรรณ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เพื่อพบปะแรงงานข้ามชาติ พร้อมมอบถุงยังชีพและหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิด-19

มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ยากไร้จากโควิด-19

มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ยากไร้จากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

Go Top