Posts Tagged “สมุทรสาคร”

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการปฏิบัติการ quick win 90 วันสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บวร” สู่ชุมชน

โรงครัวพระราชทาน

โรงครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อนร่วมชาติ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ป้องกันไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ป้องกันไวรัสโควิด-19

สมาชิกวุฒิสภา จ.สมุทรสาคร มอบแอลกอฮอล์ ให้นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เปิดรับบริจาคโลหิต ที่อาคารปฏิบัติธรรมวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพันท้ายนรสิงห์

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพันท้ายนรสิงห์

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพันท้ายนรสิงห์

Go Top