Posts Tagged “สมุทรสาคร”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

ผวจ.สมุทรสาคร เดินทางกลับมาบริหารงาน หลังหายจากการรักษาตัวจากเชื้อโควิด-19

ผวจ.สมุทรสาคร เดินทางกลับมาบริหารงาน หลังหายจากการรักษาตัวจากเชื้อโควิด-19

ผวจ.สมุทรสาคร พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางกลับมาบริหารงาน หลังหายจากการรักษาตัวจากเชื้อโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผวจ.สมุทรสาคร ออกจาก รพ.ศิริราช

ผวจ.สมุทรสาคร ออกจาก รพ.ศิริราช

ผวจ.สมุทรสาคร ออกจาก รพ.ศิริราช วันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดสถานที่เตรียมต้อนรับ

เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยม ผวจ.สมุทรสาคร ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19

เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยม ผวจ.สมุทรสาคร ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกฤษฎา บุญราช เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยม ผวจ.สมุทรสาคร ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช

สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19

สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาสาสมัครที่ทำงานใน จ.สมุทรสาคร โดยสนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่ม อสต. ที่ประสานงานระหว่างแรงงานต่างด้าวกับโรงพยาบาล สนง.สธ.จังหวัด และสภากาชาดไทย

สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19

สนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาสาสมัครที่ทำงานใน จ.สมุทรสาคร โดยสนับสนุนซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกับประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่ม อสต. ที่ประสานงานระหว่างแรงงานต่างด้าวกับโรงพยาบาล สนง.สธ.จังหวัด และสภากาชาดไทย

หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัยในกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ต.บางหญ้าแพรก

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร  “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการ “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

Go Top