นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”

Share