สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกฤษฎา บุญราช เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยม ผวจ.สมุทรสาคร ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช
เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยม ผวจ.สมุทรสาคร ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19

(1.2)C-210308012008
(1.3)C-210306020034
(1.4)C-210307005069
(1.5)I-I210306000028
(1.6ปC-210306020050
Share