Posts Tagged “ดวงตา”

สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่

รอง ผวจ.นครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

ผวจ.นครปฐม พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2564 ที่ศาลากองอำนวยการวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

Go Top