สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย