รอง ผวจ.นครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่

Share