นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สหมิตรถังแก๊ส เพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” สำหรับก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

(1.2)C-210819035025
(1.3)C-210819037032
(1.4)C-210818005054
(1.5)C-210818021016
Share