นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานที่ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ และ กทม. จัดขึ้นที่อาคารจามจุรีสแควร์ และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 นอกสถานที่ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ และ กทม. จัดขึ้นที่อาคารจามจุรีสแควร์ และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

C-210514008006
C-210514009079
C-210514009100
C-210514012004
C-210514021011
C-210514040002