ข่าวประชาสัมพันธ์ May 20, 2563

donating 6,000 KN95

donating 6,000 KN95

Gulf fights virus by donating 6,000 KN95 masks to Phramongkutklao Hospital

รับมอบชุด PPE

รับมอบชุด PPE

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ทีคอน สยาม จํากัด เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีษะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นพ.พิชิต ศิริวรรณ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 50 เขต

Go Top