บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบหน้ากากเเละเครื่องมือเเพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ