ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากากอนามัย KN95จาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบหน้ากากอนามัย KN95

C-200520013027