บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) มอบข้าวกล่องจากโครงการเชฟแคร์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ