ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ  ร่วมโครงการ“สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมโครงการ“สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผวจ.ปัตตานี เปิดโครงการมหกรรมการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” จ.ปัตตานี ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

“สกาย” วงศ์รวี นทีธร นักแสดง ร่วมทำบุญวันเกิด โดยมอบเงินให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและตัวแทนนักศึกษา วปอ.รุ่น 62 หมู่เสือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ช่วงโควิด-19

มอบเงินและสิ่งของ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบเงินและสิ่งของ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

นักแสดง สกาย-วงศ์รวีนทีธร ร่วมทำบุญวันเกิด โดยมอบเงินและสิ่งของ ให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

นักแสดง สกาย-วงศ์รวีนทีธร ร่วมทำบุญวันเกิด โดยมอบเงินและสิ่งของ ให้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มอบอาหารให้แก่ประชาชน

มอบอาหารให้แก่ประชาชน

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบอาหารให้แก่ญาติผู้ป่วยเด็กแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  

มอบเงินและผ้าอ้อมเด็ก

มอบเงินและผ้าอ้อมเด็ก

สกาย-วงศ์รวี นทีธร มอบเงินและผ้าอ้อมเด็ก ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิฯให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

แว่นตาเพื่อน้อง

แว่นตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ สานต่อโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและสุขภาพตา ที่หมู่บ้านเด็กของมูลนิธิ จ.นครปฐม

Go Top