วิศน สุนทราจารย์” ค่ายโออาร์ จัดวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3″ สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย” ได้เงินบริจาค 349,500 บาท

9. วิ่งการกุศล
Share