ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช และมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

10
Share