Posts Tagged “พายุฤดูร้อน”

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร บรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฤดูร้อน

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร บรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฤดูร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฤดูร้อนทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สิน

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยหลังเกิดพายุฤดูร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ณ อำเภอโนนศิลา

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านหมู่บ้าน

Go Top