นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ณ อำเภอโนนศิลา
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพ

Share