เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยหลังเกิดพายุฤดูร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย