Posts Tagged “กาชาดสากล”

โครงการ“หนังสือปรุงอาหารในยามฉุกเฉิน”

โครงการ“หนังสือปรุงอาหารในยามฉุกเฉิน”

สภากาชาดเยอรมัน สาธิตทำอาหารในโครงการ “หนังสือปรุงอาหารในยามฉุกเฉิน”

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

บทความเรื่อง “มรดกที่ไม่อยากได้”

บทความเรื่อง “มรดกที่ไม่อยากได้”

บทความเรื่อง “มรดกที่ไม่อยากได้”

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่สภากาชาด

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่สภากาชาด

เครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีน มอบน้ำยาฆ่าเชื้อแก่สภากาชาดมณฑลหูเป่ย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Praying isn’t enough CLAY FOR AUSTRALIA

Praying isn’t enough CLAY FOR AUSTRALIA

Praying isn’t enough CLAY FOR AUSTRALIA

สภากาชาดกรุงมาจูโร ให้การช่วยเหลือประชาชน

สภากาชาดกรุงมาจูโร ให้การช่วยเหลือประชาชน

สภากาชาดกรุงมาจูโร หมู่เกาะมาร์แชลล์ ให้การช่วยเหลือประชาชน จากอุทกภัยเนื่องจากคลื่นซัดเข้าสู่ชายฝั่ง

กาชาดสากล

กาชาดสากล

กาชาดสากล ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

Go Top