Posts Tagged “กาชาดสากล”

บทความเรื่อง กองทัพเมียนมาเสนอหยุดยิง จับตาจุดยืนมนุษยธรรมไทย

บทความเรื่อง กองทัพเมียนมาเสนอหยุดยิง จับตาจุดยืนมนุษยธรรมไทย

บทความเรื่อง กองทัพเมียนมาเสนอหยุดยิง จับตาจุดยืนมนุษยธรรมไทย

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรม ในประเทศเมียนมา

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรม ในประเทศเมียนมา

IFRC ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลต่อวิกฤติด้านมนุษยธรรมในประเทศเมียนมาฃ

สภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

สภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

สภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ออกมาระบุว่า อาสาสมัครของกาชาดสากลได้รับบาดเจ็บ จากเหตุปะทะในนครย่างกุ้ง เมียนมา

สภากาชาดเวียดนาม ชี้แจงการรับมือกับพายุไต้ฝุ่นหว่ามก๋อ

สภากาชาดเวียดนาม ชี้แจงการรับมือกับพายุไต้ฝุ่นหว่ามก๋อ

สภากาชาดเวียดนาม ชี้แจงกรณีการรับมือกับพายุไต้ฝุ่นหว่ามก๋อ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม พร้อมให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย

สภากาชาดท้องถิ่นฮอนดูรัส กล่าวถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนถล่มในประเทศนิการากัว

สภากาชาดท้องถิ่นฮอนดูรัส กล่าวถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนถล่มในประเทศนิการากัว

สภากาชาดท้องถิ่นฮอนดูรัส กล่าวถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนถล่มในประเทศนิการากัว

กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจาก พายุไต้ฝุ่นโคนี ในประเทศฟิลิปปินส์

กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจาก พายุไต้ฝุ่นโคนี ในประเทศฟิลิปปินส์

กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจากพายุไต้ฝุ่นโคนี ในประเทศฟิลิปปินส์

กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจากพายุไต้ฝุ่นโคนี

กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจากพายุไต้ฝุ่นโคนี

กาชาดฟิลิปปินส์ แถลงผลกระทบและความช่วยเหลือจากพายุไต้ฝุ่นโคนี ในประเทศฟิลิปปินส์

(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) แสดงความชื่นชมในการที่มีประเทศร่วมลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครบ 50 ประเทศ