Posts Tagged “กาชาดสากล”

17 ปีดับ “ไฟใต้” ของหน่วยงานมั่นคง ก้าวไปข้างหน้า  หรือ “ยังย่ำเท้าอยู่กับที่”

17 ปีดับ “ไฟใต้” ของหน่วยงานมั่นคง ก้าวไปข้างหน้า หรือ “ยังย่ำเท้าอยู่กับที่”

17 ปีดับ “ไฟใต้” ของหน่วยงานมั่นคง ก้าวไปข้างหน้า หรือ “ยังย่ำเท้าอยู่กับที่”

บทความเรื่อง ผู้สื่อข่าวอเมริกันถูกจำคุกในเมียนมา บทเรียนสื่อที่ต้องระวังว่าอย่าทำเกินหน้าที่

บทความเรื่อง ผู้สื่อข่าวอเมริกันถูกจำคุกในเมียนมา บทเรียนสื่อที่ต้องระวังว่าอย่าทำเกินหน้าที่

บทความเรื่อง ผู้สื่อข่าวอเมริกันถูกจำคุกในเมียนมา บทเรียนสื่อที่ต้องระวังว่าอย่าทำเกินหน้าที่

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

อดีตทูตสหรัฐอเมริกาประจำองค์การสหประชาชาติเข้าพบผู้นำเมียนมาเพื่อทำข้อตกลงอนุญาตให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้ามาเยี่ยมคุกเมียนมา ซึ่งขังนักโทษการเมืองจำนวนมาก

Humble heroes

Humble heroes

Humble heroes

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชันสูตรช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น ในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการระบาดโควิด-19

Go Top