Posts Tagged “กาชาดสากล”

ทิศทาง “ไฟใต้” จะไปทางไหน เมื่อรัฐไทยแพ้ทั้งบีอาร์เอ็นและ องค์กรต่างชาติ

ทิศทาง “ไฟใต้” จะไปทางไหน เมื่อรัฐไทยแพ้ทั้งบีอาร์เอ็นและ องค์กรต่างชาติ

ทิศทาง “ไฟใต้” จะไปทางไหน เมื่อรัฐไทยแพ้ทั้งบีอาร์เอ็นและองค์กรต่างชาติ

กาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี

กาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี

นายจูเนดี ยาห์ยา หัวหน้าองค์การกาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี เปิดเผย เรือขนผู้ลี้ภัยโรฮีนจาลักลอบขึ้นฝั่งอินโดนีเซีย

บทความเรื่อง สถานการณ์ ‘ไฟใต้’ ที่เปลี่ยนไป เมื่อองค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซง

บทความเรื่อง สถานการณ์ ‘ไฟใต้’ ที่เปลี่ยนไป เมื่อองค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซง

บทความเรื่อง สถานการณ์ ‘ไฟใต้’ ที่เปลี่ยนไปเมื่อองค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซง

องค์การกาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี เปิดเผย เรือขนผู้ลี้ภัยโรฮีนจาลักลอบขึ้นฝั่งอินโดนีเซีย

องค์การกาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี เปิดเผย เรือขนผู้ลี้ภัยโรฮีนจาลักลอบขึ้นฝั่งอินโดนีเซีย

นายจูเนดี ยาห์ยา หัวหน้าองค์การกาชาดประจำเมืองโลคซูมาวี เปิดเผย เรือขนผู้ลี้ภัยโรฮีนจาลักลอบขึ้นฝั่งอินโดนีเซีย

Lightning-induced wildfires rage across California amid extreme heat, dryness

Lightning-induced wildfires rage across California amid extreme heat, dryness

Lightning-induced wildfires rage across California amid extreme heat, dryness

Second person found dead in rubble from explosion that rocked Baltimore neighborhood

Second person found dead in rubble from explosion that rocked Baltimore neighborhood

Second person found dead in rubble from explosion that rocked Baltimore neighborhood

B1. 5m in aid to help Beirut recover from deadly blast

B1. 5m in aid to help Beirut recover from deadly blast

B1. 5m in aid to help Beirut recover from deadly blast

NK Red Cross trains army of bug fighters

NK Red Cross trains army of bug fighters

NK Red Cross trains army of bug fighters

ผู้อำนวยการกาชาดสากล เตือน ผลกระทบทางอ้อม  จากโรคโควิด-19

ผู้อำนวยการกาชาดสากล เตือน ผลกระทบทางอ้อม จากโรคโควิด-19

ผู้อำนวยการกาชาดสากล เตือน ผลกระทบทางอ้อม จากโรคโควิด-19

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ ในประเทศอินเดีย

Go Top