17 ปีดับ “ไฟใต้” ของหน่วยงานมั่นคง ก้าวไปข้างหน้า หรือ “ยังย่ำเท้าอยู่กับที่”
17 ปีดับ “ไฟใต้” ของหน่วยงานมั่นคง ก้าวไปข้างหน้า หรือ “ยังย่ำเท้าอยู่กับที่”