อดีตทูตสหรัฐอเมริกาประจำองค์การสหประชาชาติเข้าพบผู้นำเมียนมาเพื่อทำข้อตกลงอนุญาตให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้ามาเยี่ยมคุกเมียนมา ซึ่งขังนักโทษการเมืองจำนวนมาก
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

Share