เตือนใช้ “น้ำมันกัญชา” ปริมาณเกินขนาด-มีอันตราย อย.เตรียมสกัดจากของกลาง
“น้ำมันกัญชา”

C-190524009082
C-190524011050
C-190524017032
C-190524020132
C-190524040001