นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ
ผศ.พญ.ลลิตา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเปิดโครงการ “เป็นบุญตา” รณรงค์เชิญชวนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

4.1ศูนย์ดวงตา เดลินิวส์ (เป็นบุญตา)
4.2ศูนย์ดวงตา ไทยรัฐ (เป็นบุญตา)
4.3ศูนย์ดวงตา สยามรัฐ (บุญตา)

4

 

 

Share