นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

(1.3)C-210510005019

(1.4)C-210511021025

(23)C-210510004002