บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อให้สำนักงานเหล่ากาชาด นำไปกระจายต่อให้กับชุดปฏิบัติการจังหวัด 76 จังหวัด ทั่ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มอบแอลกอฮออล์ ให้ รพ.จุฬาฯ

C-200408005081
C-200408009009
C-200408013018