บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2563 เดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.รัฐ และเอกชน
ส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

C-200117013006
C-200117013039
C-200117021068
C-200117040020
C-200117762014
I-I200117000033