ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ”

รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

บทความเรื่อง ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย

บทความเรื่อง ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย

บทความเรื่อง ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย

ทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ปฏิบัติการภารกิจเร่งด่วน

ทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ปฏิบัติการภารกิจเร่งด่วน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดไฟล์บินพิเศษ ร่วมภารกิจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ปฏิบัติการภารกิจเร่งด่วน ผ่าตัดนำหัวใจ มาเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เดินทางมารับอวัยวะที่บริจาคจาก ด.ญ.มัลลิกา ดวงดารา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

บริหารจัดการอวัยวะ

บริหารจัดการอวัยวะ

บทความเรื่อง “บริหารจัดการอวัยวะ” ทางเลือกของ ก.ม.สู่สังคม 4.0

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19 “ปลอดภัย-ลดเสี่ยงติดเชื้อ”

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

นกแอร์ ยืนหยัดให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนถ่ายอวัยวะ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ความสำคัญและบริจาคอวัยวะ

ความสำคัญและบริจาคอวัยวะ

ฝน ธนสุนทร ร่วมโครงการ “Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์)” เพื่อให้ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและบริจาคอวัยวะ

รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

สภากาชาดไทย จัดโครงการ “Tag For Life” รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์) เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

Go Top