Posts Tagged “โลหิต”

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร แถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ “#พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต ความภาคภูมิใจของการให้ชีวิต” ปีที่19

กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ

กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ

รับบริจาคโลหิต

รับบริจาคโลหิต

สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโครงการ “หนึ่งคนให้หลายคนรับ” ในวันที่ 16 กันยายน 2562

บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ม.รังสิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ม.รังสิต เชิญชวนบริจาคโลหิต

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ม.รังสิต เชิญชวนบริจาคโลหิต

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ม.รังสิต เชิญชวนบริจาคโลหิต

เชิญชวนบริจาคโลหิต

เชิญชวนบริจาคโลหิต

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จัดกิจกรรม “รวมพลคนพันธุ์ Hero” เชิญชวนบริจาคโลหิต

ทำอย่างไรสภากาชาดไทยจึงมีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ

ทำอย่างไรสภากาชาดไทยจึงมีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ

บทความ เรื่อง ทำอย่างไรสภากาชาดไทยจึงมีการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สภากาชาดไทย

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Go Top