Posts Tagged “โลหิต”

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต

รพ.สุขุมวิท ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

มอบ เสื้อยืดจิตอาสาซิตี้ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบ เสื้อยืดจิตอาสาซิตี้ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มอบ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” พร้อมเสื้อยืดจิตอาสาซิตี้ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “หยดนี้ เพื่อแม่” บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 (ลพบุรี)ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม เปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม เปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม เปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทมิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) น้อมใจกันบริจาคเลือด

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) น้อมใจกันบริจาคเลือด

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) นำดาราร่วมโครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดี ด้วยหัวใจน้อมใจกันบริจาคเลือด

ร่วมบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ร่วมบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับภาคธุรกิจประกันชีวิต จัดงานเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

Go Top